+31 (0)620718107 john@thijssenwelzijn.nl

Privacy verklaring

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van je gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven. Thijssen Wel-Zijn doet er alles aan om je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verzameld en gebruikt worden door de website van Thijssen Wel-Zijn (de ‘site’).

Verzamelen van je persoonlijke gegevens

Thijssen Wel-Zijn verkrijgt jouw gegevens omdat jij deze gegevens zelf verstrekt via telefoon, email en website. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. Ook gegevens die van belang zijn voor het bieden van passende dienstverlening aan jou en gegevens waarvan de verwerking wettelijk noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden

Thijssen Wel-Zijn verwerkt jouw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden, zoals:
– het onderhouden van contact
– een goede en efficiënte dienstverlening
– beheer van het cliëntenbestand
– facturering en debiteurenbeheer
– nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen


Grondslagen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Thijssen Wel-Zijn persoonsgegevens, omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals:
– het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
– de verbetering van onze dienstverlening
– beveiliging en het beheer van onze systemen.
Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Ook kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Cookiebeleid

Op de website van Thijssen Wel-Zijn worden functionele cookies gebruikt voor een goed technisch functioneren van onze website. Wij gebruiken eveneens Google Analytics-cookies. Thijssen Wel-Zijn heeft gekozen het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren (de laatste 8 cijfers van het IP-adres is onherkenbaar), en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Je kunt via je browser-instellingen zelf instellen of je het plaatsen van cookies toestaat, en welke. Ook kun je cookies verwijderen.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat waardoor persoonsgegevens beveiligd zijn.

Social media


Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Beveiliging

Thijssen Wel-Zijn beveiligt alle persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen niet worden ingezien door personen die daar geen recht toe hebben.

Jouw privacyrecht


Je mag jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via onderstaande contactgegevens. Op die manier kun je ons ook bereiken als je vragen hebt over wat wij doen met jouw persoonsgegevens. Als je vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest met de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, beschermen.

Toepasselijk recht

Op de privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en de privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact 


John Thijssen, Directeur
Boschdijk 447, 5621 JD Eindhoven
Email naar john@thijssenwelzijn.nl onder vermelding van ‘Privacyverklaring’
+31(0)620718107